កា​រដេ​ញថ្លៃផាស៊ីស​​ត្ត​ឃាត​និង​ផាស៊ីផ្សារ​ទូទាំង​ខេ​​ត្តតាកែវ ត្រូវបានបញ្ច​​ប់ តែក្នុង​នោះគេ​​​សង្ស័​យថា​ មានការត្រូវរ៉ូវ​​គ្នា ការបង់ពន្ធចូលមក​​​រ​​​ដ្ឋ​​មា​​នកា​​​រ​​ថយ​ចុះ – CEN