ប្រទេស​បង់​ក្លា​ដែ​ស និង​កម្ពុជា បានរួម​ចំណែក​ក្នុងការ​ចូលរួម​ពង្រឹង និង​ពង្រីក​ទំនាក់ទំនង​ទ្វេភាគី – CEN