ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​ចិន ស្វាគមន៍​សហគ្រាស​ចិន កាន់តែច្រើន មក​វិនិយោគ​បង្កើត​មុខរបរ ក្នុងប្រទេស​កម្ពុជា​ – CEN