ព្រះមហាក្សត្រ យាងសួរសុខទុក្ខ និងប្រទានព្រះរាជអំណោ​យ​ដល់​ប្រជាកសិករ នៅស្រុកកំពង់លែង ៥៣​៣គ្រួសារ – CEN