កម្មការិនីម្នា​ក់​ដេកស្លាប់ សង្ស័យត្រូវឃាតកអារ​កសម្លាប់ នៅក្នុងរោងចក្រ ធី វ៉ាយ អេឡិកទ្រិក ខេត្តស្វា​យរៀង – CEN