គ្រួពេទ្យហួសចិត្ត! គ្រាឮសម្តីបុរស​​អាយុ​៤០​ឆ្នាំ នាំ​ក្មេង​ស្រី​អាយុ​១២​ឆ្នាំ​មាន​ផ្ទៃ​ពោះ​មក​មន្ទីរពេទ្យ ដោយ​អះ​អាង​ថា​នាង​ជា​ប្រពន្ធ​មាន​អាយុ​២០​ឆ្នាំ​ទៅ​ហើយ! – CEN