រ​ដ្ឋម​ន្ត្រី​ ប៉ាន សូរស័ក្តិ ស្នើទីប្រឹ​ក្សា​ ​និងអនុព័ន្ធពាណិជ្ជ​ក​ម្មថ្មី​ ធ្វើកិច្ចការសំខា​ន់​បី​ ជូនប្រជាជ​ន​ និងប្រ​ទេស​ជា​តិ – CEN