ពិតជា​សាហាវ​មែន​! ចំណាយលុយ​ជាង​៧​លាន​ដុល្លារ ដើម្បី​ជីក​លូ​ក្រោម​ដី​ចូល​ប្លន់​លុយ​នៅ​ធនាគារ​ – CEN