ឃាត់ខ្លួន​ជនសង្ស័យ​ប្រុស​ស្រី​ពីរ​នាក់​ រួម​និង​ថ្នាំញៀន​ពី​រក​ញ្ចា​ប់ – CEN