រដ្ឋបាលខេត្ត​ស្វាយរៀង​បូកសរុប​លទ្ធផល​ការងារ​ឆ្នាំ​២០១៧ និង​លើក​ទិសដៅ​ការងារ​ឆ្នាំ ២០១៨ អនុវត្ត​បន្ត​ – CEN