បុរស​ម្នាក់​ឡើង​យក​ទឹកត្នោត ​បាក់​ស្នួ ​ធ្លាក់​ពីលើ​ដើមត្នោត ស្លាប់ចោល​ប្រពន្ធ និង​កូន​៣​នាក់​ – CEN