សម្តេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន ៖ ដាក់ចេញ​ឲ្យ​អនុវត្ត​នូវ​មូលនិធិ​ពិសេស នៃ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​មេគង្គ​-​ឡាន​ឆាង​របស់​ចិន ដើម្បី​ទ្រទ្រង់​បណ្ដា​គម្រោង​ខ្នាតតូច​និង​មធ្យម​ – CEN