រុស្សី​ស្វា​គម​ន៏​លទ្ធផល​នៃ​កិច្ចប្រជុំ​រវាង​កូរ៉េខាងជើង និង​កូរ៉េខាងត្បូង​ – CEN