មេដឹកនាំ​វៀតណាម និង​ថៃ បាន​ចាក​ចេញពី​កម្ពុជា​ទាំងយប់​ក្រោយ​បញ្ចប់​កិច្ចប្រជុំ​កំពូល​មេគង្គ​-​ឡាន​ឆាង​លើក​ទី​២ ដោយ​ជោគជ័យ​ – CEN