ឆ្មក់​ទៅលើ​ភោជនីយដ្ឋាន​មួយកន្លែង នៅ​ភ្នំពេញ​រកឃើញ​សត្វព្រៃ​ខុសច្បាប់​មួយចំនួនធំ​ – CEN