សម្តេចតេជោ ប្រកាសលុបចោលការចូលរួ​ម​កម្ម​វិ​ធី​មួយចំនួន – CEN