អភិវ​ឌ្ឍ​ហេដ្ឋា​រចនា​ស​ម្ព័ន្ធ​ និងការតភ្ជាប់ ​ឲ្យបាន​គ្រ​​ប់ច្រក​​ល្ហ​ក – CEN