មនុស្ស​ចាស់​មាន​គុណបំណាច់​ធំធេង​មិន​អាច​កាត់ថ្លៃ​បាន – CEN