ក្រោយពេល​កូរ៉េ​ទាំងពីរ ចរចា​គ្នា ឥឡូវនេះ ត្រាំ ប្រកាស​ចង់​ចរចា​រវាង​អា​មេ​រិច និង​កូរ៉េខាងជើង​ដែរ​ – CEN