សំណុំរឿង របស់លោក កឹម សុខា បញ្ជូនទៅ​ជំនុំជម្រះ​ – CEN