ការប្រណាំង​កង់ ស៊ី​ហ្គេម នៅ​ហ្វីលីពីន កម្ពុជា មិន​ទទួលបាន​មេដាយ ក្រោយ​បញ្ចប់​វិញ្ញាសា​កង់​ភ្នំ​ – CEN