ចិន​ហាម​មិន​ឲ្យនាវា និងយន្តហោះចំបាំងអាមេរិ​ច​ចូ​លទៅហុងកុងឡើយ ក្រោ​យ​អាមេរិ​ចចេ​ញច្បា​ប់គាំទ្រ​ប្រជា​ធិបតេ​យ្យ​ហុ​ង​កុង – CEN