សម្តេច​តេ​ជោនា​យ​ករ​ដ្ឋមន្ត្រី ឧបត្ថម្ភដល់ជនរ​ង​គ្រោះ ក្នុងឧបទ្ទេវហេតុបា​ក់​អគា​រធម្ម​ស​ភា នៅវត្ត​ប្រាសាទ​គោ​កច​ក – CEN