ក្រុមប៉េតង់​នារីក​ម្ពុជា ឈ្នះម៉ាឡេ​ស៊ី និងឥណ្ឌូណេ​ស៊ី​ ឈរលេខ១ក្នុ​ង​ពូល ខណៈផ្នែកបុរសត្រូ​វ​កា​រឈ្នះ​ឡាវ ​ស្អែក ​ដើម្បីកក់កៅអី​វ​គ្គប​ន្ត – CEN