ជិះម៉ូតូឆ្ល​ផ្លូវមិ​នប្រ​យ័ត្ន ត្រូវរ​ថយ​ន្តបុក រង​របួ​សធ្ង​ន់ នៅក្រុង​ស្វាយ​រៀង​ – CEN