បើក​ម៉ូតូ​ដឹក​កូន​ទៅ​សាលា ទាក់​ដៃចង្កូត​ជាមួយ​រថយន្តក្រុង ដួល​ចូល​ក្រោម​កង់​រថយន្ត​កិន​ចំ​ក្បាល​ស្លាប់​ – CEN