អបអរ​សាទរ កីឡាប៉េតង់កម្ពុ​ជា ឈ្នះ​មេដា​យ​មាស ១គ្រឿងនៅ SEA Games 2019 – CEN