បង្ក្រាបបាន​ជនសង្ស័យ​ចំនួន​១២​នាក់ ដែល​បាន​ប្រព្រឹត្ត​បទល្មើស ឆក់​ – CEN