រឿង​លោក​ផ្កាយ​៣ គាំ សារឿន ចាប់ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ​ម្នាក់ ដាក់​ពន្ធ​ធនាគា នឹងត្រូវ​លេី​ក​យកទៅ​សួរដេញដោល​ជាមួយ លោក លឹម គានហោ – CEN