អា​ស្គុ​ត បេី​ក​បុក​បាក់​បង្កាន់ដៃស្ពាន មិត្តភាព​កម្ពុជា​-​ចិន មេគង្គ​ស្ទឹងត្រែង​ – CEN