​ដុត​បំផ្លាញ​ផ​លិត​ផល​​ក្លែ​ងប​ន្លំ​ម៉ាក​សញ្ញា​ និង​រំលោភ​កម្មសិទ្ធិ​ប​ញ្ញា ​ទម្ងន់​​​​ ១០០​តោន​ – CEN