ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺអេដស៍ ១​ធ្នូ ក្រោម​ប្រធានបទ​”​ទាំងអស់គ្នា ចូលរួម​ជា​ចរន្ត​ជាតិ​មួយ ក្នុងការ​ទប់ស្កាត់​ការឆ្លង​រាលដាល​នៃ​មេរោគ​អេដស៍​និង​ជំងឺអេដស៍​” – CEN