​ហិង្សា​ក្នុង​គ្រួសារ ប្តី​វាយ​ប្រពន្ធ ជាំ​ពេញ​ខ្លួន​, ជនដៃដល់​ត្រូវ​ចាប់ខ្លួន – CEN