កូរ៉េ​ខាងជើង​មាន​គម្រោង​ចាត់​ប្រតិភូ​កីឡា​យ៉ាងតិច ៤០០​នាក់ ទៅកាន់​កូរ៉េខាងត្បូង​ – CEN