សមត្ថកិច្ច​បង្ហាញមុខ​សញ្ញា​ចោរឆក់​យ៉ាងសកម្ម​១១​នាក់ ដែល​ធ្វើ​សកម្មភាព​ក្នុង​ក្រុងព្រះសីហនុ – CEN