អញ្ជើញសហ​មេធា​វី បួនរូប ការពារក្តី ​លោក កឹម សុខា ដើម្បីបំភ្លឺសំណុំរឿងសភាស៊ើបសួ​រ​ – CEN