ផ្ទុះភ្នំ​ភ្លើង​នៅញ៉ូ​វសឺ​ឡែន ស្លាប់ម្នាក់ និងរ​បួ​សជាច្រើ​ននា​ក់ – CEN