សម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន និង​លោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ចិន លី គឺ​ឈាំ​ង ជា​សហ​អធិបតី​ក្នុង​ពិធី​ចុះហត្ថលេខា​ចំនួន​១៩ – CEN