អតីត​បងធំ ក្រុមអ្នកលេង​ជប៉ុន ត្រូវ​ចាប់ខ្លួន​នៅ​ថៃ ក្រោយ​រត់គេច​អស់ ១៤​ឆ្នាំ​ – CEN