យន្តហោះ​ឈី​លីមួយ​គ្រឿង មានមនុស្សជិះជិត ៤០​នា​ក់បាត់​ខ្លួ​ន – CEN