វេទិកាផ្សព្វផ្សាយ និង​ពិគ្រោះ​យោប​ល់​រប​ស់ក្រុម​ប្រឹ​ក្សា​ខេត្ត ចុងក្រោយប្រារព្ធធ្វើនៅសាលាស្រុករមាស​ហែ​ក​ – CEN