បណ្តុះបណ្តាល​ពី ចលនាកាកបាទ​ ​ក្រហម អឌ្ឍចន្ទក្រហម គោលកា​រ​ណ៍​គ្រឹះ និងវិជ្ជាសង្គ្រោះបឋមដ​ល់​ទីប្រឹ​ក្សា​ និងយុវជនកាកបាទក្រ​ហ​មកម្ពុ​ជា ប្រចាំវិទ្យាល័យ រមាសហែក – CEN