យុទ្ធនាការ​បង្ក្រាប​គ្រឿង​ញៀន​កន្លងមក​សមត្ថ​កិច្ច​អនុវត្តន៍​ច្បាប់​បំពេញភារកិច្ច​របស់ខ្លួន​មាន​ភាព​ចន្លោះប្រហោង​ – CEN