នាវាទេ​សច​រណ៍ប​រ​ទេស១គ្រឿង ដឹកភ្ញៀវទេសចរចម្រុះជាតិសាស​ន៍​ជិត​២​ពាន់នាក់ ចូលចតនៅកំពង់ផែក្រុង​ព្រះ​សីហ​នុ – CEN