ធ្លាយ​ចេញ​រូបភាព​យន្តហោះ​ល្បឿន​កំពូល 7.400km/h ដ៏​សម្ងាត់​បំផុត​របស់​អាមេរិក​? (​មាន​វីដេអូ​) – CEN