យើង​ខ្សោយ គេ​ឈ្លានពាន គ្រាន់តែ​ស្រែកថា​ឈឺចាប់ វា​មិនមែន​ដំណោះស្រាយ​ទេ​ – CEN