លោកទេ​សរ​ដ្ឋមន្ត្រី ចម ប្រសិទ្ធ ជួបឯ​កអ​គ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេ​រិក ពិភាក្សាពីគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍ​ន៍វិស័យ​ឧស្សាហ​កម្ម​រប​ស់​កម្ពុជា​ – CEN