ផ្លូវ​ល្បឿន​លឿន​ភ្នំពេញ​-​ព្រះសីហនុ ដែល​គ្រោង​នឹង​សាងសង់ មាន​ប្រវែង ១៩០,៦៣​គម ទទឹង​២៤​ម សាងសង់​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន​ចិន​ជា​ទម្រង់ BOT – CEN