ឃាត់អ្នកបើក​រថ​យន្ត AUDI បើករថយន្តបុកយុវតី​ ​២នាក់ បណ្តាលឲ្យស្លាប់ នៅសង្កាត់កោះដាច់ – CEN