ពស់​ពិស​បំផុត​ពិភពលោក លូន​ចូល “​សម្រាក​” ជាមួយ​ប្តី​ប្រពន្ធ​២​នាក់ ក្នុង​បន្ទប់ដេក – CEN